ПРЕЛИМИНАРНИ СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2024/2025. годину – ПРЕУЗИМАЊЕ ПДФ

Објављени су прелиминарни спискови примљене деце по конкурсу за 2024/2025. годину. У периоду од 10.06.2024. до 19.06.2024. могуће је поднети жалбу. Жалбе ће се разматрати у периоду од 20.06.2024. до 28.06.2024. након чега ће бити истакнуте коначне листе примљене деце по конкурсу за 2024./25. годину.

ЖАЛБЕ

Жалбе можете поднети Комисији искључиво у електронској форми на мејл komisija@perkavicentijevic.edu.rs 

попуњавањем обрасца: ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ ПУ ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

Форма и начин упућивања жалбе:

Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми:

ДЕЛОВОДНИ БРОЈ (захтева) – ЖАЛБА

Нпр: (571/461 – ЖАЛБА)

Садржај мејла: У прилогу се налази формулар који треба скинути и ручно попунити. Попуњен формулар се затим прилаже у форми ПДФ документа у мејл. Тако послата жалба се штампа и прилаже уз Ваш предмет који се након тога поново разматра у назначеном року.

ФОРМУЛАР ЖАЛБЕ ПУ ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ

КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋЕ ЗА РАДНУ 2024/2025. године

Конкурс за упис деце у предшколске установе којима је оснивач Град Београд за радну 2024/2025. годину биће спроведен од 08. априла до 17. маја 2024. године.

Захтеви за упис подносиће се електронски, путем услуге “еВртић” на Порталу еУправе – линк еВртићи

Kонкурс за упис деце у вртиће Предшколске установе „Перка Вићентијевић“, за радну 2024/2025. годину, реализоваће се ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ преко портала Е-Управе.

 

Е-вртић ПУ “Перка Вићентијевић” Обреновац

Горњи линк вас води на страницу Предшколске установе „Перка Вићентијевић” Обреновац. Уколико сте регистровани корисник на еУправи на горњем линку можете попунити електронски захтев за упис у вртић. Уколико нисте морате се најпре регистровати.

Регистрација на е-Управу

Након што сте се регистровали можете се и пријавити на портал е-Управе.

Пријава на е-Управу

 

Предвиђени рокови:

Пријем захтева  и допуне документације – од 08.04. до 17.05.2024. год.
Прелиминарне листе – 10.06.2024.год.
Жалбени рок – од 10.06. до 19.06.2024. год.
Разматрање жалби – од 20.06 до 28.06.2024.год.

e-mail за слање додатне документације : komisija@perkavicentijevic.edu.rs 

 

С поштовањем,
Централна уписна комисија ПУ „Перка Вићентијевић“, Обреновац

Телефони за информације:

069/390 0547

 

 

 

ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ


 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

На сајту ПУ „Перка Вићентијевић“ (http://perkavicentijevic.edu.rs/) од понедељка 08. 04.2024. године биће доступни линкови који воде директно на формулар пријаве за ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац.
Портал еУправе ( еВртић) је тренутно затворен, биће активиран првог дана почетка конкурса за упис деце у вртиће.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Да бисте били у могућности да захтев за упис детета у вртић поднесете електронски морате бити регистровани на порталу Е-Управе. На следећим линковима можете се информисати како да се региструјете:

Линк за регистрацију на порталу Е-Управе: https://eid.gov.rs/

Након што сте се регистровали  можете приступити порталу Е-Управе и линку за подношење електронских захтева за упис у вртић.

Линк за е-Вртић – подношење електронских захтева

Напомене при попуњавању захтева:

У пољу за адресу родитеља – старатеља обавезно уписати еmail адресу. Она је неопходна за нашу даљу комуникацију (допуна захтева, жалбени поступак, добијање одбијенице…)
Уколико сте заинтересовани за упис у приватне, а не у наше вртиће тј. за добијање ОДБИЈЕНИЦЕ то требате нагласити у захтеву.
Након обраде захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН број. Након обраде захтева добићете деловодни број ПУ „Перка Вићентијевић“ (нпр. 1258/23). Овај број вам је најважнији за целокупан даљи поступак и молимо Вас да га сачувате.
Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно, поступку допуне захтева додатном документацијом, најкасније до 17.05.2024.год.
Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке! (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)
Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви биће одбијени.

 1. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
  Услов за допуну документације је деловодни број који сте добили након обраде захтева од ПУ „Перка Вићентијевић“.
  Мејл адреса Централне уписне комисије је: komisija@perkavicentijevic.edu.rs
  Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми: ДЕЛОВОДНИ БРОЈ, МАТИЧНИ БРОЈ детета – ДОПУНА
  Нпр: ( 1258/20, 1234567892525 – ДОПУНА )
  Садржај мејла:
  У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.
  Прилог:
  Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ или ЈПЕГ формату.Слика не сме бити замућена а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.
  Добићете повратни мејл као потврду да су ваша документа примљена.
  Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне биће одбачене.
  *Родитељи су дужни да се упознају са условима Конкурса датим у наставку.

 

ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УПУТСТВА УПИС ДЕЦЕ 2024/2025.год
ВАЖНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ КОНКУРСА

Захтеви (комплетна документација) који се поднесу у току радне године нису важећи у редовном Конкурсу за пријем деце за наредну радну годину, па уколико дете није примљено у неки од објеката, захтев се мора поднети поново у току трајања редовног Конкурса.
Одбијенице (потврде за уписивање деце у верификоване приватне вртиће којима се стиче право на рефундацију трошкова боравка детета у вртићу од Града Београда) до даљњег не издајемо, све док не добијемо другачије инструкције од надлежних.
Централна уписна комисија врши упис деце током целе године, али искључиво у складу са смештајним капацитетима и педагошким нормативима коју су прописани Законом и које смо у обавези да испоштујемо. Напомињемо да након почетка радне године, односно поласка деце у вртиће од 1. септембра, даљи упис деце тече знатно другачијим темпом јер су групе и вртићи већ попуњени, па даљи упис зависи искључиво од промене бројног стања у вртићима (одустајања, исписи…). Бројна стања се прате на месечном нивоу и у складу са тим се даље ради упис деце уколико за то постоји могућност.

 

ПРЕМЕШТАЈ ДЕЦЕ
Родитељи заинтересовани за премештај детета/деце из једног у други објекат у оквиру ПУ „Перка Вићентијевић“ такође подносе комплетну документацију неопходну за редован конкурс уз обавезно навођење назива објекта који дете похађа.

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (4 САТА)
Родитељи који конкуришу за пријем деце у Припремни предшколски програм у трајању од 4 часа у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада. Установа ће у складу са смештајним капацитетима формирати групе четворочасовног припремног предшколског програма у објектима који имају просторних могућности уважавајући исказане потребе породице.

ДВОЈЕ ИЛИ ВИШЕ ДЕЦЕ
Уколико подносилац предаје захтев за двоје и више деце из исте уже породице, потребно је да на захтевима то назначи и наведе све неопходне податке.
Уколико је неко дете из породице уписано у ПУ „Перка Вићентијевић“ и похађа га и у радној 2024/2025. години, потребно је да се наведу његови подаци на захтеву.

Резултати Конкурса биће објављени сходно ситуацији установе 10.06.2024. године од 12 часова.
Рок за подношење жалбе је 8 радних дана од дана објављивања спискова примљене деце. Жалбе ће се подносити Комисији у електронској форми на начин и по процедури о којој ћемо вас благовремено обавестити. Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.
Захтеви поднети после редовног конкурса (после 17.05.2024. године) биће разматрани у ревизијама уписа и решавани сходно смештајним капацитетима установе.
Ревизија значи следеће: у току радне године сваки примљени и накнадно примљени, а нереализовани захтев разматраће се најмање једном месечно, почев од септембра 2024. год. до следећег конкурса 2025. године. У том тренутку (пресек могућности тј броја слободних места у вртићима и потреба потенцијалних корисника) цени се приоритетност сваког појединачног захтева у односу на могуће новонастало расположиво место у конкретном вртићу и за одговарајући узраст деце. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође реалност је могући недостатак капацитета.

Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у вези са Конкурсом која су на сајту установе www.perkavicentijevic.edu.rs.

 

С поштовањем,
Централна уписна комисија 
ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац

Телефон за информације: 069/390 0547