ОБАВЕШТЕЊЕ (10.02.2024.)

На Порталу еУправа је још увек доступна услуга пријава деце у предшколске установе у Београду за прошлогодишњи конкурс (2023/2024), а о термину овогодишњег уписног рока родитељи ће бити накнадно обавештени.

ОДБИЈЕНИЦЕ

Одбијенице или потврде да нисмо успели да нађемо место у нашим вртићима биће издаване на основу поднетог захтева из Конкурса или на основу накнадних захтева и тек када добијемо дозволу надлежних.

 К О Н К У Р С – за радну 2024/2025.

Процес уписа деце за радну 2024/2025. год. биће реализован ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, преко портала еУправе.

 Предвиђени рокови:

Пријем захтева  и допуне документације – термин још увек није одређен за град Београд
Прелиминарне листе – термин још увек није одређен за град Београд
Жалбени рок – термин још увек није одређен за град Београд
Разматрање жалби – термин још увек није одређен за град Београд

e-mail за слање додатне документације : komisija@perkavicentijevic.edu.rs 

 

С поштовањем,
Централна уписна комисија ПУ „Перка Вићентијевић“, Обреновац

Телефони за информације:

069/390 0547