ПУ "Перка Вићентијевић" Обреновац

ПУ "Перка Вићентијевић" Обреновац

Адреса: Вука Караџића 92, 11500 Обреновац

Телефон: +381  87 21 283

Факс: +381  87 21 479

Уписна комисија: 069 39-00-547

Директор: Милош Десанчић

отвори списак телефона по објектима/вртићима…Списак вртића/објеката са телефонима

5 + 11 =