ПУ "Перка Вићентијевић" Обреновац

ПУ "Перка Вићентијевић" Обреновац

Адреса: Вука Караџића 92, 11500 Обреновац

Телефон: +381  87 21 283

Факс: +381  87 21 479

Уписна комисија:+381  87 59 424 | +381  87 59 143 

Директор: Милош Десанчић

отвори списак телефона по објектима/вртићима…Списак вртића/објеката са телефонима

2 + 3 =