К О Н К У Р С – за радну 2024/2025.

Процес уписа деце за радну 2024/2025. год. биће реализован ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, преко портала еУправе.

 Предвиђени рокови:

Пријем захтева  и допуне документације – 08. априла до 17. маја 2024.
Прелиминарне листе – биће истакнуте 10. јуна 2024.
Жалбени рок – од 10. до 19. јуна 2024.
Разматрање жалби – од 20. до 28. јуна 2024.

e-mail за слање додатне документације : komisija@perkavicentijevic.edu.rs 

 

С поштовањем,
Централна уписна комисија ПУ „Перка Вићентијевић“, Обреновац

Телефони за информације:

069/390 0547