КОНКУРС ЗА УПИС ДЕЦЕ У ВРТИЋЕ 2022/2023. година

Kонкурс за упис деце у вртиће Предшколске установе „Перка Вићентијевић“, за радну 2022/2023. годину , реализоваће се у периоду од 11. априла до 13. маја 2022. године ИСКЉУЧИВО ЕЛЕКТРОНСКИ, путем услуге “еВртић” преко портала Е-Управе

 

Е-вртић ПУ “Перка Вићентијевић” Обреновац

Горњи линк вас води на страницу Предшколске установе „Перка Вићентијевић” Обреновац. Уколико сте регистровани корисник на еУправи на горњем линку можете попунити електронски захтев за упис у вртић. Уколико нисте морате се најпре регистровати.

Регистрација на е-Управу

Након што сте се регистровали можете се и пријавити на портал е-Управе.

Пријава на е-Управу

 

Предвиђени рокови:

Подношење захтева  и допуне документације – од 11.04. до 13.05.2022.год.
Прелиминарне листе уписане деце биће истакнуте – 06.06.2022.год.
Жалбени рок – од 06.06. до 15.06.2022.год.
Разматрање жалби – од 16.06 до 24.06.2022.год.

e-mail за слање додатне документације : komisija@perkavicentijevic.edu.rs 

 (пре слања било какве документације пажљиво прочитајте детаљно упутство)


С поштовањем,
Централна уписна комисија ПУ „Перка Вићентијевић“, Обреновац

Телефони за информације:

069/39-00-547

 

 

ПОСТУПАК ЕЛЕКТРОНСКЕ ПРИЈАВЕ


 1. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА УПИС

На сајту ПУ „Перка Вићентијевић“ (http://perkavicentijevic.edu.rs/) од понедељка 11. априла 2022. године биће доступни линкови који воде директно на формулар пријаве за ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац.

ВАЖНА НАПОМЕНА: Да бисте били у могућности да захтев за упис детета у вртић поднесете електронски морате бити регистровани на порталу Е-Управе. На следећим линковима можете се информисати како да се региструјете:

Линк за регистрацију на порталу Е-Управе: https://eid.gov.rs/

Након што сте се регистровали  можете приступити порталу Е-Управе и линку за подношење електронских захтева за упис у вртић.

Линк за е-Вртић – подношење електронских захтева

Напомене при попуњавању захтева:

У пољу за адресу родитеља – старатеља обавезно уписати еmail адресу. Она је неопходна за нашу даљу комуникацију (допуна захтева, жалбени поступак, добијање одбијенице…)
Уколико сте заинтересовани за упис у приватне, а не у наше вртиће тј. за добијање ОДБИЈЕНИЦЕ то требате нагласити у захтеву.
Након обраде захтева од стране предшколске установе добићете два броја. Одмах ћете добити ЕГН број. Након обраде захтева добићете деловодни број ПУ „Перка Вићентијевић“ (нпр. 1258/20). Овај број вам је најважнији за целокупан даљи поступак и молимо Вас да га сачувате.
Тек након добијања деловодног броја можете приступити, ако је неопходно, поступку допуне захтева додатном документацијом, најкасније до 13.05.2022.год.
Пре слања попуњеног захтева неопходно је да проверите да ли сте исправно попунили све тражене податке! (да ли сте исписали податке о детету исправно, број деце у породици, матични бројеви…)
Непотпуни, нетачно попуњени и неблаговремени захтеви биће одбијени.

 1. ДОПУНА ЗАХТЕВА НЕОПХОДНОМ И ДОДАТНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ
  Услов за допуну документације је деловодни број који сте добили након обраде захтева од ПУ „Перка Вићентијевић“.
  Мејл адреса Централне уписне комисије је: komisija@perkavicentijevic.edu.rs
  Наслов мејл поруке неопходно је да буде у форми: ДЕЛОВОДНИ БРОЈ, МАТИЧНИ БРОЈ детета – ДОПУНА
  Нпр: ( 1258/20, 1234567892525 – ДОПУНА )
  Садржај мејла:
  У тексту навести име и презиме подносиоца захтева, име и презиме и матични број детета, деловодни број захтева и таксативно навести колико и којих докумената подносите.
  Прилог:
  Скениран или усликан један или више докумената од прве до последње стране у ПДФ или ЈПЕГ формату.Слика не сме бити замућена а текст, печат и потпис морају бити јасни и читљиви.
  Добићете повратни мејл као потврду да су ваша документа примљена.
  Непотпуне, нетачно попуњене, у неодговарајућој форми послате и неблаговремене допуне биће одбачене.
  *Родитељи су дужни да се упознају са условима Конкурса датим у наставку. 

 

Резултати Конкурса биће објављени сходно ситуацији установе 06.06.2022. године од 12 часова.
Рок за подношење жалбе је од 06.06. до 15.06.2022. године. Жалбе ће се подносити Комисији у електронској форми на начин и по процедури о којој ћемо вас благовремено обавестити. Жалбе примљене ван жалбеног рока биће одбачене и неће се разматрати.
Захтеви поднети после редовног конкурса (после 13.05.2022.године) биће разматрани у ревизијама уписа и решавани сходно смештајним капацитетима установе.
Ревизија значи следеће: у току радне године сваки примљени и накнадно примљени, а нереализовани захтев разматраће се најмање једном месечно, почев од септембра 2022.год. до следећег конкурса 2023. године. У том тренутку (пресек могућности тј броја слободних места у вртићима и потреба потенцијалних корисника) цени се приоритетност сваког појединачног захтева у односу на могуће новонастало расположиво место у конкретном вртићу и за одговарајући узраст деце. Сваки поднет захтев је активан и могућа је његова реализација све до расписивања новог конкурса. Могућности Установе да позитивно реши те захтеве зависи од тренутног броја расположивих конкретних места у тренутку пресека стања тј. ревизије и тај број је промењив и непредвидив. Не постоји одбијен захтев. Такође реалност је могући недостатак капацитета.

Молимо Вас да пре подношења захтева за упис пажљиво прочитате сва обавештења у вези са Конкурсом која су на сајту установе www.perkavicentijevic.edu.rs.

С поштовањем,
Централна уписна комисија 
ПУ „Перка Вићентијевић“ Обреновац

Телефон за информације: 069/39-00-547